Tangoflow.se

argentinsk tango i stockholm

Vår vision på Tangoflow är att producera spektakulära event med Argentinsk tango i Stockholm. Vi vill introducera den Argentinska tangons magi till en ny, yngre publik genom att använda de senaste forskningsrönen inom neurovetenskap för att visa fram tangos välgörande egenskaper. För oss är Tango den ultimata actionsporten, med liknande välgörande egenskaper som snowboarding, skateboarding eller friklättring. Vår övertygelse är att Tangodans är ett mycket bra komplement till entreprenörskap eller kunskapsarbete. Argentinsk Tango har förmåga att försätta dansaren i ett makro flow tillstånd som varar i en eller flera timmar efter dansen. Detta tillstånd är en nyckel till förbättrad koncentration, kreativitet och bättre resultat, såväl privat som professionellt.

Tangoflow är en mötesplats för en yngre publik inom Argentinsk tango i Stockholm.Vi  arrangerar utbildningar, workshops och Milongor (sociala dansevent) med både traditionell tangomusik och modern musik, med nutida ljus och dekorationer. Det är vårt mål att vara det självklara alternativet för yngre dansare i Stockholm.

En person som upplever Flow befinner sig i ett medvetandetillstånd där personen känner sig och presterar som allra bäst. Personen känner total kontroll över situationen, tappar tidsuppfattningen och den inre kritikern tystnar. Det är ett otroligt belönande tillstånd som de flesta kan känna igen sig i. Tango är en utmärkt väg in till Flow genom att många av de triggers som utlöser tillståndet finns i tango, koncentration på det som händer i nuet, kontakt med den egna kroppen i nuet, balans mellan färdigheter och uppgiftens svårighet. Alla dessa saker driver dansaren till Flow.

Välkommen att signa upp dig till vårt nyhetsbrev eller skriv en rad i vårt formulär. Du kan komma till ett av våra introduktionsevent helt utan kostnad för att se om vårt arbete kan bidra till att ge dig mer Flow i ditt liv, vilket ger mer mening och bättre resultat.

David Pilbäck

DJ Telepatango

Tangoflow.se